Tổ chức tiếp thị du lịch Akita Shirakami triển khai 2 dự án nhằm quảng bá du lịch an toàn tới tỉnh Akita Thông cáo báo chí

Tổ chức tiếp thị du lịch Akita Shirakami triển khai 2 dự án nhằm quảng bá du lịch an toàn tới tỉnh Akita

TỈNH AKITA, NHẬT BẢN – Media OutReach  – Tập trung vào sự hợp tác của cộng đồng, Tổ chức tiếp thị du lịch Akita Shirakami Tourism đã công bố việc triển khai 2 dự án mới nhằm thúc đẩy du lịch an toàn đến khu vực Akita Shirakami và tỉnh Akita. Video tiếp thị mới nhất […]