Sunstone Metals có các phát hiện về trữ lượng vàng và đồng rất khả quan tại El Palmar (Ecuador) Thông cáo báo chí

Sunstone Metals có các phát hiện về trữ lượng vàng và đồng rất khả quan tại El Palmar (Ecuador)

MELBOURNE, BANG VICTORIA, AUSTRALIA – News Direct – Ngày 17 tháng 2 năm 2023 – Ông Dennis Jenson, Giám đốc điều hành của Castillo Copper Ltd (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Australia – ASX, với mã CCZ; tại Sở giao dịch chứng khoán London – LSE, với mã:CCZ) đã […]