Mỹ đề nghị chống cướp biển trên cả đất liền Thế giới

Mỹ đề nghị chống cướp biển trên cả đất liền

Phát biểu với các phóng viên bên lề một hội nghị của Hải quân Mỹ ngày 4/5, Đô đốc Gary Roughead, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cho rằng cuộc chiến chống cướp biển cần được thực hiện đồng đều trên cả hai mặt trận: trên biển và trên đất liền.