Thuốc nhỏ mắt OT-101 của Ocumension Therapeutics được FDA (Mỹ) cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III Thông cáo báo chí

Thuốc nhỏ mắt OT-101 của Ocumension Therapeutics được FDA (Mỹ) cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach  – Công ty Ocumension Therapeutics công bố thông cáo báo chí này một cách tự nguyện để thông báo cho các cổ đông của mình và các nhà đầu tư tiềm năng về những thông tin kinh doanh mới nhất của công ty. Ban giám đốc của Công […]