Elsevier ra mắt Trung tâm chăm sóc sức khỏe chống COVID-19 tại Ấn Độ để hỗ trợ các nhân viên y tế Thông cáo báo chí

Elsevier ra mắt Trung tâm chăm sóc sức khỏe chống COVID-19 tại Ấn Độ để hỗ trợ các nhân viên y tế

NEW DELHI, ẤN ĐỘ – News Direct – Elsevier, đơn vị xuất bản hàng đầu thế giới chuyên xuất bản các tài liệu nghiên cứu và phân tích thông tin, vừa ra mắt India COVID-19 Healthcare Hub (tạm dịch: Trung tâm chăm sóc sức khỏe chống lại COVID-19 tại Ấn Độ) dành cho cho các nhân viên y […]