Chính trị

Việt Nam muốn thúc đẩy quan hệ với Argentina

Chiều 26/2, tiếp ngài Toma’s Ferrari, Đại sứ Argentina đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Thủ thướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn và làm hết sức thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực với Argentina, nhất là trên lĩnh vực thương mại.
Chính trị

Cộng đồng quốc tế cam kết ủng hộ Việt Nam

Đại sứ Thomas Ferrari, Trưởng Đoàn Ngoại giao khẳng định cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam tiếp tục triển khai 5 nhóm giải pháp bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế trong nước và ổn định nền kinh tế trong năm 2009.