CIFI được Fitch Ratings xếp hạng tín dụng “BB”, triển vọng ổn định và xóa tên khỏi danh sách UCO Thông cáo báo chí

CIFI được Fitch Ratings xếp hạng tín dụng “BB”, triển vọng ổn định và xóa tên khỏi danh sách UCO

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 884), nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại các thành phố hạng nhất, hạng hai và hạng ba có chọn lọc ở Trung […]