Avnet Ấn Độ được nhận nhiều giải thưởng danh giá về chăm sóc nguồn nhân lực Thông cáo báo chí

Avnet Ấn Độ được nhận nhiều giải thưởng danh giá về chăm sóc nguồn nhân lực

BANGALORE,  ẤN ĐỘ –Media OutReach – Ngày 29/7/2019 – Gần đây, Avnet Ấn Độ đã được nhận nhiều giải thưởng vinh danh thành tích tại nơi làm việc trên khắp Ấn Độ. Các giải thưởng này của nhiều tổ chức khác nhau công nhận và đánh giá văn hóa nơi làm việc của Avnet, cũng […]