"Đại hội đảng Cộng hòa chỉ tập trung bôi nhọ Obama" Châu Mỹ

"Đại hội đảng Cộng hòa chỉ tập trung bôi nhọ Obama"

Ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 31/8 đã chỉ trích dữ dội bài phát biểu của ứng viên Cộng hòa Mitt Romney tại đại hội đảng này, cho rằng nó thiếu tầm nhìn quản trị quốc gia và ngụy biện cho những kế hoạch gây tổn thương tầng lớp trung lưu.

Chủ tịch ủy ban đại hội đảng Dân chủ toàn quốc, Debbie Wasserman Schultz nói “đại hội bôi bác ông Barack Obama nhiều hơn là cho người Mỹ một ấn tượng về việc Mitt Romney sẽ là một tổng thống thế nào.”