VietGAP: Đưa nông sản Việt Nam “vượt đại dương” Kinh doanh

VietGAP: Đưa nông sản Việt Nam “vượt đại dương”

Gần đây, một số mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trên rau, quả, chè đã bước đầu được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận, góp phần quảng bá và nâng cao uy tín cho nông sản Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một thực trạng là VietGAP vẫn chưa được nhận thức đầy đủ, nông dân thực hiện còn lúng túng.
Mặn xâm nhập sâu trên hệ thống sông Mekong Xã hội

Mặn xâm nhập sâu trên hệ thống sông Mekong

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, do gió chướng từ biển Đông thổi mạnh trong mấy ngày qua nên từ ngày 11/4 đến 20/4, độ mặn trên các sông Cửa Tiểu, Cửa Đại thuộc hệ thống sông Mekong tăng và có thể đạt mức cao nhất trong năm nay.