IMF: Nên chuyển chính sách chống khủng hoảng Tài chính

IMF: Nên chuyển chính sách chống khủng hoảng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa kêu gọi các nền kinh tế trên thế giới định hướng lại và bắt đầu thực hiện chiến lược thoát khỏi các chính sách chống khủng hoảng.

Trong nghiên cứu "Thoát khỏi các chính sách can thiệp thời khủng hoảng", IMF nhấn mạnh nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục nhờ chính sách hỗ trợ tiền tệ và tài chính, và nay đã đến lúc các nền kinh tế cần khẩn cấp tính đến việc chuyển hướng chính sách này.