Các tổ chức tín dụng nhỏ ở Singapore phối hợp với First Page Digital đưa vốn khẩn cấp tới doanh nghiệp nhỏ Thông cáo báo chí

Các tổ chức tín dụng nhỏ ở Singapore phối hợp với First Page Digital đưa vốn khẩn cấp tới doanh nghiệp nhỏ

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2020 – Với việc chấp hành nghiêm chỉnh và triệt để biện pháp cách ly xã hội, hầu như tất cả các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh đều phải đóng cửa. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận. Nền kinh tế Singapore […]