Công ty Yi-Lai Berhad có sản phẩm gạch ốp lát chống được virus đầu tiên trên thị trường Malaysia Thông cáo báo chí

Công ty Yi-Lai Berhad có sản phẩm gạch ốp lát chống được virus đầu tiên trên thị trường Malaysia

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Công ty Yi-Lai Berhad  là doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát có tiếng ở Malaysia (có cổ phiếu được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Malaysia, với mã chứng khoán YILAI) vừa thành công trong việc tạo ra một sản phẩm đột phá mới – gạch ốp lát chống được […]