Đắk Lắk: Rừng đặc dụng đang bị xâm hại Môi trường

Đắk Lắk: Rừng đặc dụng đang bị xâm hại

Các khu rừng đặc dụng ở Đắk Lắk đang bị xâm hại, đe dọa tính đa dạng sinh học và điều kiện môi trường sinh thái tiểu vùng; một số nơi đang mất dần các loại thực vật đặc hữu, động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.