Giáo sư Usha GOSWAMI và Ngài Fazle Hasan ABED KCMG được trao Giải thưởng Yidan năm 2019 Thông cáo báo chí

Giáo sư Usha GOSWAMI và Ngài Fazle Hasan ABED KCMG được trao Giải thưởng Yidan năm 2019

HỔNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach  –  Giải thưởng Yidan giải thưởng quốc tế lớn nhất trong giáo dục đã công bố người chiến thắng năm 2019. Giáo sư Usha GOSWAMI, Giáo sư Khoa học thần kinh phát triển nhận thức, Đại học Cambridge (Anh), đã được trao Giải thưởng Yidan dành cho Nghiên […]