Thứ Ba, Tháng Chín 25/09/2018

Giàn khoan Hải Dương 981