Sẽ tiếp tục có đợt tăng cước 3G trong thời gian tới? Công nghệ

Sẽ tiếp tục có đợt tăng cước 3G trong thời gian tới?

Lãnh đạo Cục Viễn thông khẳng định, với giá cước như trước điều chỉnh từ 16/10/2013 thì việc doanh nghiệp điều chỉnh tăng cước là việc cần làm. Nếu ít biến động lớn thì tương lai doanh nghiệp sẽ tiếp chỉnh điều chỉnh tăng cước 3G, đảm bảo giá cước không thấp hơn giá thành.

Về vấn đề chất lượng dịch vụ 3G không đảm bảo, lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết sẽ kiểm tra ngặt nghèo hơn và doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Doanh nghiệp ngoài việc công bố gói cước thì phải công bố công khai cam kết về chất lượng cho khách hàng.