SOLARR bổ nhiệm 3 cố vấn mới tập trung vào nâng cao giá trị thương hiệu, hoạt động từ thiện và tuân thủ Thông cáo báo chí

SOLARR bổ nhiệm 3 cố vấn mới tập trung vào nâng cao giá trị thương hiệu, hoạt động từ thiện và tuân thủ

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – SOLARR – nền tảng NFT-Fi phi tập trung đầu tiên ở châu Á, vừa có quyết định bổ nhiệm hai bà Yvette Yung, Rowena Wan và ông Sherman Yan làm cố vấn trong một dự án với nhiệm vụ làm nâng cao giá trị thương hiệu, nghệ thuật, […]