Suncity được Institutional Investor bình chọn là số 1 trong lĩnh vực Trò chơi & Nhà nghỉ năm 2021 ở châu Á Thông cáo báo chí

Suncity được Institutional Investor bình chọn là số 1 trong lĩnh vực Trò chơi & Nhà nghỉ năm 2021 ở châu Á

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 6 năm 2021 – Suncity Group Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 1383) cùng với công ty con của mình là Summit Ascent Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch […]
Kenanga Investors tái khởi động 2 quỹ ủy thác đầu tư toàn cầu cho tăng trưởng (KGGF) và Hồi giáo (KGIF) Thông cáo báo chí

Kenanga Investors tái khởi động 2 quỹ ủy thác đầu tư toàn cầu cho tăng trưởng (KGGF) và Hồi giáo (KGIF)

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 29 tháng 6 năm 2021 – Kenanga Investors Berhad (“Kenanga Investors”) đã công bố khởi động lại 2 trong số các quỹ ủy thác đầu tư của mình. Đó là Quỹ Tăng trưởng Toàn cầu Kenanga (Kenanga Global Growth Fund – KGGF, trước đây là Quỹ Cổ phần Tài nguyên Kenanga) […]