Bộ phận Định giá xây dựng của Viện Khảo sát Hồng Kông (HKIS) tổ chức hội nghị năm 2021 Thông cáo báo chí

Bộ phận Định giá xây dựng của Viện Khảo sát Hồng Kông (HKIS) tổ chức hội nghị năm 2021

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Bộ phận Quantity Surveying (tạm dịch Định giá xây dựng là công việc lập dự toán xây dựng: chuyên ước lượng, tính toán khối lượng nguyên vật liệu, số lượng nhân công cần thiết phải thuê cho một dự án xây dựng) của Viện Khảo sát Hồng […]