Doanh nghiệp sẽ hạ cước vận tải trong tháng Bảy Giao thông

Doanh nghiệp sẽ hạ cước vận tải trong tháng Bảy

Theo đại diện các Hiệp hội Vận tải, hiện hầu hết các hãng taxi đều đã giảm giá cước, chỉ còn một số hãng dự kiến tuần này sẽ tiếp tục điều chỉnh, với mức giảm từ 200 tới 1.000 đồng/km.

Trong khi đó, giá cước vận tải hành khách sẽ không có thay đổi gì, còn vận tải hàng hóa thì giảm chậm trong tháng Bảy. Tuy nhiên, từ 1/7 giá điện, nước… đều lên, chi phí sinh hoạt lên, nên các doanh nghiệp lại phải tính toán tăng thêm thu nhập cho lái xe thông qua hình thức hỗ trợ, tăng tỷ lệ ăn chia giữa hãng và lái xe... để bù chi phí xã hội.