Ứng dụng công nghệ để tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả Giao thông

Ứng dụng công nghệ để tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả

Theo dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ bắt buộc phải sử dụng nhiên liệu sạch.

Mới đây, xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên (CNG) đã bước đầu được đưa vào sử dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tính toán, mỗi xe buýt sử dụng khí CNG trong một năm sẽ tiết kiệm hơn 8.300 USD so với dầu diesel. Và như thế, với 10.000 xe hiện có, thành phố phía Nam sẽ tiết kiệm được 83 triệu USD/năm.