Các trường đại học ở châu Á – Thái Bình Dương tăng tốc đổi mới bằng trí tuệ nhân tạo Thông cáo báo chí

Các trường đại học ở châu Á – Thái Bình Dương tăng tốc đổi mới bằng trí tuệ nhân tạo

SINGAPORE – Media OutReach – Microsoft châu Á và Tập đoàn IDC châu Á – Thái Bình Dương đã công bố những phát hiện cụ thể cho ngành giáo dục trong công trình nghiên cứu có tựa đề Future Ready Skills: Assessing APAC Education Sector’s Use of AI (Cỹ năng sẵn sàng trong tương lai: Đánh […]