RB Hồng Kông trao tặng các thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhiều trung tâm dưỡng lão tại Hồng Kông Thông cáo báo chí

RB Hồng Kông trao tặng các thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhiều trung tâm dưỡng lão tại Hồng Kông

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 5 tháng 10 năm 2020 – RB Hồng Kông luôn hoạt động với mục đích đặt con người lên hàng đầu để bảo vệ, chữa lành và nuôi dưỡng trong một mục tiêu không ngừng hướng tới một thế giới sạch hơn, lành mạnh hơn. Khi đại dịch COVID-19 […]