GS Ngô Bảo Châu: Cần phát triển toán học ứng dụng Giáo dục

GS Ngô Bảo Châu: Cần phát triển toán học ứng dụng

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý, sau hai năm thành lập, các kết quả đạt được đã khẳng định sự thành công bước đầu của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Với hiệu quả hoạt động của Viện trong 2 năm qua, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã thực hiện đúng niềm tin của Thủ tướng Chính phủ đã trao. Giáo sư Châu đã năng động trong việc kết nối các hoạt động của viện, mỗi năm dành 3 tháng hoạt động tại viện. Đặc biệt, việc xét thưởng công trình toán học, cấp học bổng cho học sinh và sinh viên giỏi ngành toán được đánh giá là một bước tiến lớn đối với toán học Việt Nam, biến ước mơ “có giải thưởng 1.000 USD giành cho công trình toán học” bao nhiêu năm thành hiện thực.