Giáo sư Masashi Miyashita được bổ nhiệm là thành viên của Hội đồng cố vấn của Herbalife Nutrition Nhật Bản Thông cáo báo chí

Giáo sư Masashi Miyashita được bổ nhiệm là thành viên của Hội đồng cố vấn của Herbalife Nutrition Nhật Bản

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Herbalife Nutrition (có cổ phiếu được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã HLF), một công ty hàng đầu thế giới về dinh dưỡng vừa có quyết định bổ nhiệm Giáo sư Masashi Miyashita làm thành viên mới của Hội […]