Nghiên cứu của Lenovo và Microsoft: sinh viên và giáo viên ở châu Á -Thái Bình Dương quen dần với học online Thông cáo báo chí

Nghiên cứu của Lenovo và Microsoft: sinh viên và giáo viên ở châu Á -Thái Bình Dương quen dần với học online

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Một nghiên cứu mới do Lenovo và Microsoft ủy quyền (còn các chuyên gia của hai công ty YouGov và Terrapin thực hiện) đã phát hiện ra rằng, cả học sinh và các nhà giáo dục đều thấy tiềm năng to lớn trong việc học trực tuyến, nhưng […]