DHL Supply Chain ở 5 thị trường, trong đó có Việt Nam được công nhận là ‘Nơi làm việc tuyệt vời’ Thông cáo báo chí

DHL Supply Chain ở 5 thị trường, trong đó có Việt Nam được công nhận là ‘Nơi làm việc tuyệt vời’

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 10 tháng 12 năm 2020 – DHL Supply Chain (Chuỗi cung ứng DHL), công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về các giải pháp logistics theo hợp đồng, đã được công nhận là “Great Place to Work®” (tạm dịch: Nơi làm việc tuyệt vời ®) trong hoạt động của mình […]