Giữ mức tăng trưởng cao cho khu vực Tây Nguyên Xã hội

Giữ mức tăng trưởng cao cho khu vực Tây Nguyên

Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên đã thống nhất tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn để giữ vững mức tăng trưởng GDP cao cho  khu vực Tây Nguyên.