Chú trọng đào tạo, chuẩn hóa chất lượng lao động Xã hội

Chú trọng đào tạo, chuẩn hóa chất lượng lao động

Việt Nam còn thiếu nhiều lao động và cán bộ có tay nghề và trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ cao, đặc biệt ở các thành phố lớn, nơi có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, khu chế xuất - khu công nghiệp. Sinh viên có trình độ giáo dục bậc cao ở Việt Nam thiếu hụt phần lớn các kỹ năng mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng nước ngoài, sinh viên mới ra trường của Việt Nam đặc biệt thiếu hụt kỹ năng về giao tiếp và tiếng Anh, cũng như kiến thức thực tế về một công việc nào đó. Sự thiếu hụt về kỹ năng là đặc biệt lớn trong một số lĩnh vực đòi hỏi ứng dụng công nghệ, dẫn đến hạn chế khả năng cải tiến và đổi mới công nghệ.
Khoa học

Cần "tiếp sức" cho các nhà khoa học Việt

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Việt Nam đã ngồi lại với nhau để góp ý cho việc xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ nước nhà trong 10 năm, tại hội thảo "Định hướng và giải pháp phát triển khoa học công nghệ Việt Nam 2010-2020" do tạp chí Tia sáng, tổ chức ngày 8/5, tại Hà Nội.