Ông Donnie Yen được bổ nhiệm làm Đại sứ hình ảnh quốc tế của Sở Cứu hỏa Hồng Kông Thông cáo báo chí

Ông Donnie Yen được bổ nhiệm làm Đại sứ hình ảnh quốc tế của Sở Cứu hỏa Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 14 tháng 1 năm 2021 – Để nâng cao hình ảnh quốc tế của mình, Sở Cứu hỏa Hồng Kông (Hong Kong Fire Services Department – HKFSD) đã mời ông Donnie Yen đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Hình ảnh Quốc tế của mình. Buổi lễ bổ […]