Giấy phép lái xe mới: Chống làm giả, hạn chế vi phạm Giao thông

Giấy phép lái xe mới: Chống làm giả, hạn chế vi phạm

Hiện nay, Giấy phép lái xe mới đã được triển khai cấp đổi tại 26 tỉnh thành phố trên cả nước kể từ ngày 1/9/2012. Giấy phép lái xe mẫu mới có nhiều ưu điểm như được làm bằng vật liệu có độ bền cao, bảo mật, chống làm giả, kích thước phù hợp tiêu chuẩn quốc tế nên thuận tiện trong việc bảo quản, sử dụng và điều khiển phương tiện kể cả khi ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, Tổng cục Đường bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở Giao thông Vận tải trên cả nước thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe mẫu mới nhằm đồng bộ hóa hệ thống bằng lái, cơ sở dữ liệu toàn quốc.