AXA hỗ trợ Sáng kiến “Thử thách Giờ Trái đất trong 28 ngày năm 2022” của WWF tại Hồng Kông từ nay đến 24/4 Thông cáo báo chí

AXA hỗ trợ Sáng kiến “Thử thách Giờ Trái đất trong 28 ngày năm 2022” của WWF tại Hồng Kông từ nay đến 24/4

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach  – AXA Hồng Kông và Macau (AXA) hoàn toàn hỗ trợ Sáng kiến trực tuyến miễn phí đầu tiên của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Hồng Kông (World Wide Fund For Nature: WWF-Hồng Kông) dành cho gia đình có tên là « Earth […]