Học viện MDRT tiếp tục phát triển khi tiếp nhận thêm hơn 670 thành viên mới đến từ Sun Life châu Á Thông cáo báo chí

Học viện MDRT tiếp tục phát triển khi tiếp nhận thêm hơn 670 thành viên mới đến từ Sun Life châu Á

SINGAPORE – Media OutReach – Học viện MDRT (The MDRT Academy)- một hiệp hội mới giúp các chuyên gia tài chính thúc đẩy sự nghiệp của họ – gần đây đã chào đón hơn 670 cố vấn đến từ Sun Life châu Á vào hàng ngũ thành viên của mình. Việc bổ sung các cố vấn của Sun Life […]