Chiến lược bảo mật hiệu quả thời khủng hoảng Công nghệ

Chiến lược bảo mật hiệu quả thời khủng hoảng

Chiến lược an ninh bảo mật hiệu quả trong thời khủng hoảng sẽ là chủ đề chính của Hội thảo-triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật (Security World) lần thứ tư sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25 tháng 03 năm 2009 tại Hà Nội. Sự kiện do Tổng Cục Kỹ Thuật - Bộ Công An, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) - Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG Việt Nam) phối hợp và tổ chức.