Callsign phát hành sách điện tử miễn phí chỉ ra các thủ đoạn lừa đảo, gian lận online và cách thức ngăn chặn Thông cáo báo chí

Callsign phát hành sách điện tử miễn phí chỉ ra các thủ đoạn lừa đảo, gian lận online và cách thức ngăn chặn

SINGAPORE – Media OutReach – Callsign – doanh nghiệp tiên phong về nhận dạng kỹ thuật số toàn cầu đã phát hành sách điện tử có tựa đề “Online scams, the psychology of fraud, and how technology can prevent it” (tạm dịch: Lừa đảo trực tuyến, tâm lý lừa đảo và cách công nghệ có thể ngăn […]