Xuất khẩu năm 2012: Khó khăn đã bắt đầu lộ diện Kinh tế

Xuất khẩu năm 2012: Khó khăn đã bắt đầu lộ diện

Dù hoạt động xuất khẩu đang khá thuận lợi và chưa kết thúc năm 2011 nhưng những khó khăn cho năm 2012 đã được dự báo, nhất là về thị trường.

Nhiều doanh nghiệp may đã không ký được đơn hàng quý 1/2012 do không chủ động được nguồn nguyên liệu và chịu tác động mạnh từ chính sách thắt chặt chi tiêu của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Trong khi đó, gạo lại chịu sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ các thị trường Ấn Độ, Pakistan, Myanmar.