Quản lý đất rừng: Nên giao trực tiếp thay vì “khoán” Môi trường

Quản lý đất rừng: Nên giao trực tiếp thay vì “khoán”

Ông Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Tư vấn và phát triển, nếu để tình trạng sử dụng đất rừng một cách "lãng phí" như hiện nay thì hệ quả rừng bị "cạo trọc" là tất yếu!

Do vậy, để hóa giải mâu thuẫn đất rừng giữa người dân và các lâm trường đồng thời giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, Việt Nam cần có một cuộc “cách mạng” về đất rừng, tương tự như đất nông nghiệp.