Pegasus Development AG sẽ đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới Thông cáo báo chí

Pegasus Development AG sẽ đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới

CHUR, THỤY SỸ – EQS Newswire – Ngày 5 tháng 6 năm 2020 – Dưới sự lãnh đạo của thành viên hội đồng quản trị Roberto Spano, ban lãnh đạo của Pegasus Development AG đã quyết định đầu tư mở rộng hơn nữa các cơ sở sản xuất của Pegastril-Nuevo tại nhiều quốc gia trên thế […]
Hội nghị đổi mới công nghệ toàn cầu về tài chính nghệ thuật đã tổ chức thành công tại Singapore Thông cáo báo chí

Hội nghị đổi mới công nghệ toàn cầu về tài chính nghệ thuật đã tổ chức thành công tại Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 10 năm 2019 – Được đồng tổ chức bởi Viện Công nghiệp Blockchain châu Á, Phòng trưng bày nghệ thuật Singapore Mo Yu Zhai và Hiệp hội Nghệ thuật quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh đổi mới công nghệ toàn cầu về tài chính nghệ thuật lần thứ […]