DHL và Trường Kinh doanh Stern, Đại học New York công bố Báo cáo Chỉ số Kết nối toàn cầu DHL 2020 Thông cáo báo chí

DHL và Trường Kinh doanh Stern, Đại học New York công bố Báo cáo Chỉ số Kết nối toàn cầu DHL 2020

SINGAPORE – Media OutReach – Mới đây, DHL và Trường Kinh doanh Stern, thuộc Đại học New York (NYU) đã phát hành Báo cáo DHL Global Connectedness Index 2020 – GCI (Chỉ số Kết nối Toàn cầu DHL năm 2020). Hiện đã được xuất bản lần thứ bảy, báo cáo là bản đánh giá toàn diện đầu tiên về […]