Incomlend dành chương trình cho vay trên hóa đơn 2,5 triệu USD cho nhà sản xuất hàng may mặc Ấn Độ Thông cáo báo chí

Incomlend dành chương trình cho vay trên hóa đơn 2,5 triệu USD cho nhà sản xuất hàng may mặc Ấn Độ

SINGAPORE – Media OutReach — Thị trường cho vay trên hóa đơn (invoice financing) toàn cầu Incomlend vừa công bố chương trình cho vay trên hóa đơn trị giá 2,5 triệu USD cho một doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc hàng đầu của Ấn Độ. Sáng kiến ​​này sẽ tăng cường khả năng sản xuất và xuất khẩu […]