Ông Baldwin Ko được bổ nhiệm làm Giám đốc Bộ phận Dịch vụ bán lẻ của Cushman & Wakefield Hồng Kông Thông cáo báo chí

Ông Baldwin Ko được bổ nhiệm làm Giám đốc Bộ phận Dịch vụ bán lẻ của Cushman & Wakefield Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 10 tháng 5 năm 2021 – Cushman & Wakefield Hồng Kông vừa có quyết định bổ nhiệm ông Baldwin Ko làm Giám đốc Bộ phận Dịch vụ bán lẻ kiêm Phó giám đốc Bộ phận Quản lý bán lẻ. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. […]