Refinitiv mở rộng quan hệ hợp tác với Antara, hãng thông tấn quốc gia của Indonesia Thông cáo báo chí

Refinitiv mở rộng quan hệ hợp tác với Antara, hãng thông tấn quốc gia của Indonesia

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Refinitiv đã mở rộng mối quan hệ đối tác lâu dài với Antara, hãng thông tấn quốc gia hàng đầu của Indonesia, nơi đã cung cấp nội dung kịp thời và đáng tin cậy về thị trường trong hơn 80 năm qua. Có sẵn bằng tiếng Bahasa Indonesia và tiếng Anh, phạm vi […]