Văn hóa

Phát hiện ấn quý “Trần Triều Quốc Bảo”

Ngày 9/6, ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định cho biết trong quá trình nghiên cứu di tích điện Văn Lộc (thờ Đức Thánh Trần) ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cán bộ khoa học đã phát hiện tại đây đang lưu thờ một chiếc ấn cổ.