Tính thanh khoản của thị trường nhà ở đặc biệt thấp Bất động sản

Tính thanh khoản của thị trường nhà ở đặc biệt thấp

Trong suốt quý 3/2011, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục trầm lắng do nguồn tín dụng vẫn hạn chế và các khó khăn của nền kinh tế vẫn còn hiện hữu. Chính phủ tiếp tục kiên quyết trong việc thực hiện “Nghị quyết 11,” hạn chế các khoản cho vay bất động sản nhằm giảm rủi ro của việc phát triển quá nóng của thị trường bất động sản. Đây cũng là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tính thanh khoản của thị trường nhà ở đặc biệt thấp.

Đây là nhận định từ bộ phận nghiên cứu của Knight Frank về thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 3/2011 vừa mới được công bố.