Incomlend Capital đặt mục tiêu huy động 500 triệu USD cho Chương trình Tài trợ hóa đơn Incomlend ESG Thông cáo báo chí

Incomlend Capital đặt mục tiêu huy động 500 triệu USD cho Chương trình Tài trợ hóa đơn Incomlend ESG

SINGAPORE – Media OutReach – Incomlend Capital, một công ty thuộc Tập đoàn Incomlend, đã nhận được giấy phép Dịch vụ thị trường vốn (Capital Markets Services -CMS) từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore – MAS) để tiến hành các hoạt động quản lý quỹ. Giấy phép CMS cho phép công ty thiết […]
Incomlend công bố chương trình tài trợ hóa đơn trị giá nhiều triệu USD để hỗ trợ 2 công ty may mặc Bangladesh Thông cáo báo chí

Incomlend công bố chương trình tài trợ hóa đơn trị giá nhiều triệu USD để hỗ trợ 2 công ty may mặc Bangladesh

DHAKA, BANGLADESH – Media OutReach – Incomlend – Thị trường tài trợ hóa đơn quy mô toàn cầu – vừa công bố chương trình tài trợ hóa đơn ((invoice financing programme) mới cho Fashion Tex Asia Ltd, một công ty chuyên kinh doanh hàng may mặc và Sadat Apparels Ltd, một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc. […]