Bất động sản: Kênh đầu tư an toàn nhất hiện nay Kinh doanh

Bất động sản: Kênh đầu tư an toàn nhất hiện nay

Theo nhận định chung của giới đầu tư, bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn nhất trong bối cảnh giá vàng biến động, chứng khoán chùng xuống và nhà đầu tư lúng túng không biết "đổ" tiền vào đâu.

Mặc dù có những thời điểm thị trường bất động sản đóng băng, giới đầu tư gặp khó khăn về tính thanh khoản, nhưng xem xét diễn biến quá trình từ trước đến nay thì biểu đồ của thị trường này vẫn ổn định.