Nhóm nghiên cứu của HKBU phát triển hạt nano TRZD để chẩn đoán, điều trị u thần kinh đệm trong não (glioma) Thông cáo báo chí

Nhóm nghiên cứu của HKBU phát triển hạt nano TRZD để chẩn đoán, điều trị u thần kinh đệm trong não (glioma)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Một nhóm nghiên cứu hợp tác của Đại học Baptist Hồng Kông (Hong Kong Baptist University -HKBU) đã tổng hợp một hạt nano có tên TRZD có thể thực hiện chức năng kép là chẩn đoán và điều trị glioma (u thần kinh đệm trong não – […]