Habitap sử dụng IoT và trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra những ứng dụng thông minh cho các dự án nhà ở Thông cáo báo chí

Habitap sử dụng IoT và trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra những ứng dụng thông minh cho các dự án nhà ở

SINGAPORE – Media OutReach – Habitap, hệ thống quản lý cuộc sống thông minh tích hợp đầy đủ đầu tiên ở châu Á đã thúc đẩy các giới hạn mới trong khái niệm thông minh cho nhà ở và tòa nhà thương mại. Với việc khai thác Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) […]