Không lựa chọn, không Brexit cho Vương quốc Anh? Châu Âu

Không lựa chọn, không Brexit cho Vương quốc Anh?

Sự thất bại của Anh trong việc tạo ra một “sự ra đi đầy ý nghĩa khỏi EU” sẽ là lần đầu trong lịch sử hiện đại, một quốc gia lớn có chủ quyền bị buộc phải ở lại trong một liên minh tự nguyện.